• Dịch vụ của chúng tôi

Đồng phục - Bảo hộ

- Chuyên đồng phục cho văn phòng, công sở và bảo hộ lao động
- các thiết bị lao động: quần áo, mũ, giày găng tay, khẩu trang, kính, ủng...
- Đồng phục cho bệnh viện, khách sạn.
- Đồng phục học sinh - sinh viên.

Sản xuất - May mặc

- Chuyên sản xuất may mặc cho văn phòng, công sở và bảo hộ lao động - các thiết bị lao động: quần áo, mũ, giày găng tay, khẩu trang, kính, ủng...
- Đồng phục cho bệnh viện, khách sạn​.
- Đồng phục học sinh - sinh viên.

Phân phối và cung cấp

- Chuyên phân phối cung cấp cho văn phòng, công sở và bảo hộ lao động - các thiết bị lao động: quần áo, mũ, giày găng tay, khẩu trang, kính, ủng...
- Đồng phục cho bệnh viện, khách sạn.
- Đồng phục học sinh - sinh viên.

Xuất - nhập khẩu

- Chuyên xuất và nhập khẩu đồng phục cho văn phòng, công sở và bảo hộ lao động - các thiết bị lao động: quần áo, mũ, giày găng tay, khẩu trang, kính, ủng...
- Đồng phục cho bệnh viện, khách sạn.
- Đồng phục học sinh - sinh viên.

Reviews của khách hàng

Khách hàng nói về chúng tôi

Khách hàng & đối tác

Khách hàng và đối tác lâu năm của may mặc Tuấn Lâm